نویسنده = فرخی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 195-215

حسام ایرانمنش؛ الهه عرب عامری؛ احمد فرخی؛ حمیده ایرانمنش