نویسنده = قدیری، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. اثر تعاملی کافئین و کانون توجه بر ثبات قامتی افراد با سطوح متفاوت فعالیت جسمانی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 569-586

سعید ارشم؛ آرش سعیدی؛ فرهاد قدیری