نویسنده = صمدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی بر حافظه و عوامل نوروتروفیکی دانشجویان کم‌تحرک

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-19

مهدی شهبازی؛ ابوالفضل شایان؛ علی صمدی؛ زهرا نعمتی