نویسنده = غرایاق زندی، حسن
تعداد مقالات: 9
1. ارتباط انگیزة کسب سلامتی و نشاط و لذت با میزان پایبندی بانوان شرکت کننده در ورزشهای همگانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 135-151

ملیحه موسوی؛ محمد خبیری؛ حسن غرایاق زندی


2. بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس اضطراب آسیب ورزشی (PSIAS)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 349-366

روح اله گهواره؛ رضا رجبی؛ شهناز شهربانیان؛ حسن غرایاق زندی


3. مایندفولنس، هوش هیجانی و سرسختی ذهنی در کاراته کاهای نخبة موفق و ناموفق سوپرلیگ کاراتة مردان ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 173-193

صادق رنجبر؛ حسن غرایاق زندی؛ سید محسن فاطمی


4. اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سرسختی ذهنی تکواندوکاران نخبه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 547-562

سحر زارعی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمود محبی


5. انگیزش و کمال‌گرایی در کاراته‌کاهای موفق و ناموفقِ سوپر لیگ کاراتۀ مردان ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 253-271

صادق رنجبر؛ حسن غرایاق زندی؛ سید محسن فاطمی؛ علی فداکار


6. روایی و پایایی مقیاس نیازهای روان‌شناختی پایه در تمرین

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 607-626

نجمه رضاسلطانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری


7. مقایسۀ سلامت عمومی و نیمرخ حالات خلقی در ورزشکاران پرورش‌اندام با و بدون مصرف استروئید‌های آنابولیک

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 517-530

میثم شاه حسینی؛ حسن غرایاق زندی؛ مجتبی حسنی سنگانی


8. روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامة سبک مقابله (گرایشی و اجتنابی) برای ورزشکاران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 253-268

محسن پورمنتی؛ حسن غرایاق زندی؛ الهه عرب عامری


9. مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

سید فضل ا.. قدس میرحیدری؛ همیلا تکلی؛ مرتضی عبداللهی؛ حسن غرایاق زندی؛ مرضیه مشهوری؛ صنم بیگم قدس میرحیدری