نویسنده = حمایت طلب، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تمرین عمومی و اختصاصی بر ظهورمهارت حرکتی ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 335-345

عبداله حمایت طلب؛ حسن محمدزاده