نویسنده = فرنقی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. اثر دست برتری و نوع تمرین (آشکار و پنهان) بر دقت و زمان عکس‌العمل متوالی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 529-548

زهره فرنقی؛ رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی