نویسنده = ظهیری، علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خستگی مرکزی و محیطی بر هماهنگی ورزشکاران دانشگاهی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 123-136

علی ظهیری؛ مهدی شهبازی؛ محمد رضا کردی؛ جمال فاضل کلخوران