نویسنده = فهیمی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه چشم ساکن در کودکان با تبحر حرکتی بالا و پایین

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 281-293

حامد فهیمی؛ الهه عرب عامری؛ رسول حمایت طلب