نویسنده = عبدلی، بهروز
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-58

10.22059/jmlm.2016.58500

بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ اعظم قزی


2. ارتباط بین جو انگیزشی ادراک‌شده و انگیزش خودمختاری جودوکاران لیگ برتر ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 295-310

10.22059/jmlm.2015.55914

بهروز عبدلی؛ علی‌رضا فارسی؛ ابراهیم نوروزی سیدحسنی