نویسنده = عوض‌پور، سحر
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین کمال گرایی مثبت و کمال گرایی منفی با اضطراب حالتی رقابتی بازیکنان فوتبال غیرحرفه ای

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 435-449

جمال فاضل؛ سحر عوض‌پور؛ حامد علیزاده پهلوانی