نویسنده = قلی پور، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دستورالعمل های مختلف کانون توجه و سبک های شناختی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 159-174

قباد محرابیان؛ علی حیرانی؛ محمود قلی پور