نویسنده = رنجبر، صادق
تعداد مقالات: 2
1. مایندفولنس، هوش هیجانی و سرسختی ذهنی در کاراته کاهای نخبة موفق و ناموفق سوپرلیگ کاراتة مردان ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 173-193

صادق رنجبر؛ حسن غرایاق زندی؛ سید محسن فاطمی


2. انگیزش و کمال‌گرایی در کاراته‌کاهای موفق و ناموفقِ سوپر لیگ کاراتۀ مردان ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 253-271

صادق رنجبر؛ حسن غرایاق زندی؛ سید محسن فاطمی؛ علی فداکار