نویسنده = رضاسلطانی، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. روایی و پایایی مقیاس نیازهای روان‌شناختی پایه در تمرین

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 607-626

نجمه رضاسلطانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری