نویسنده = شفیع زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی عملکرد مهارتی در استعدادیابی فوتبال

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-77

علی شفیع زاده