نویسنده = باغنده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دو شیوۀ تمرین هوازی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 247-262

فضل الله باقرزاده؛ ایوب هاشمی؛ حسن باغنده