نویسنده = حومنیان، داود
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی دختران کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 473-490

حسن باغنده؛ داود حومنیان؛ الهه عرب عامری