نویسنده = فارسی، علی‌رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین جو انگیزشی ادراک‌شده و انگیزش خودمختاری جودوکاران لیگ برتر ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 295-310

بهروز عبدلی؛ علی‌رضا فارسی؛ ابراهیم نوروزی سیدحسنی