نویسنده = بابایی، مهشید
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ اجرای روان در بازی‎های کامپیوتری

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-106

ولی اله کاشانی؛ مهشید بابایی؛ بهروز گل محمدی