نویسنده = حاتمی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خستگی جسمانی بر مهارت ویژۀ شوت بسکتبال در بازیکنان خبره

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 493-513

فرزانه حاتمی؛ فرشید طهماسبی؛ الهه میرمیران