نویسنده = شفیع نیا، پروانه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ تصویرسازی ذهنی و تمرین بدنی بر تعادل پویای بیماران اسکلروسیس چندگانه

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-39

مهرزاد خارستانی؛ مهدی ضرغامی؛ پروانه شفیع نیا