نویسنده = خبیری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی پاسخ‌های فیزیولوژیک شمشیربازان نخبه براساس ابعاد کمال‌گرایی رقابتی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 181-197

اشکان علیزاده؛ محمد خبیری؛ محمد علی بشارت؛ عباسعلی گائینی