نویسنده = خسروی جعفری، امین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک دوره برنامۀ آرام‌سازی بر عملکرد بازیکنان نیمه‌ماهر فوتبال

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 385-411

بهروز گل محمدی؛ ولی اله کاشانی؛ امین خسروی جعفری