نویسنده = شیخ، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فعالیت ورزشی اجباری با شدت متوسط بر فراموشی ناشی از آلزایمر در رت های نر بالغ

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-25

محمدعلی سالیانه؛ رسول حمایت طلب؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی