نویسنده = خانمحمدی، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. اثر تصویرسازی پتلپ و تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 79-98

راضیه خانمحمدی؛ حسن خلجی؛ رضا یوسفی