نویسنده = عبدلی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ترکیب دو شیوۀ تمرینی مشاهده و سایه‌زنی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 431-450

نرگس عبدلی؛ نسرین پارسایی؛ حسن رهبان فرد