نویسنده = عابدان زاده، رسول
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر یک دوره بازی‌های ویدئویی فعال بر یادگیری مهارت پرتاب دارت در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 183-197

نیلوفر جعفری گندمانی؛ رسول عابدان زاده؛ اسماعیل صائمی