نویسنده = بهاری، سید محی الدین
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهنی بر عملکرد کمی و کیفی شناگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

مسلم محمدی تحصیل؛ افسانه صنعتکاران؛ سید محی الدین بهاری