نویسنده = حیدری، سوری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر متقابل انتقال پیش‌گستر شنای کرال سینه و پشت روی یادگیری این دو شنا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 413-429

سوری حیدری؛ عبدالرحمن خضری؛ محمود شیخ