نویسنده = زارعی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. آثار خطای ادراکی مولر-لایر دروازه‌بان بر ادراک و مکان پرتاب‌های پنالتی‌زن

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 71-86

حمید صالحی؛ زهرا زارعی؛ پریسا کلانتری