نویسنده = شیری، ولی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تمرین های دید ورزشی بر ادراک بینایی کودکان کم توان ذهنی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 277-292

محبوبه امامی؛ علیرضا بهرامی؛ ولی شیری