نویسنده = جلالوند، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خودکنترلی دشواری تکلیف بر یادگیری پات گلف: اثر تسهیل کننده تمرین خودکنترل بر تنظیم نقطه چالش

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 639-656

مجتبی جلالوند؛ عباس بهرام؛ افخم دانشفر؛ سعید ارشم