نویسنده = زمانی، محمد حسین
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر خطای بینایی بر یادگیری یک مهارت حرکتی پرتابی در کودکان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 519-536

محمد حسین زمانی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ علیرضا صابری کاخکی