نویسنده = پارسافر، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ رفتارهای خیرگی و تصمیم‌گیری در بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 123-133

حسن محمدزاده؛ پریسا پارسافر؛ جلال دهقانی زاده