نویسنده = شجاع، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات بازی‌محور بر رشد حرکتی کودکان دارای اضافه وزن با اختلال هماهنگی رشدی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 87-101

مریم شجاع؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ عبدالله قاسمی