نویسنده = قره لر، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربۀ بیلیارد

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 311-320

مهدیه قره لر؛ معصومه شجاعی؛ حسن محمدزاده