نویسنده = فلاح، زین العابدین
تعداد مقالات: 1
1. اثر تمرینات شناختی و ایروبیک بر عملکرد شناختی، حرکتی و سطح فاکتور نروتروفیک مشتق شده از مغز در مردان سالمند

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 537-552

امیر دانا؛ زین العابدین فلاح؛ جلیل مرادی؛ اکبر قلاوند