نویسنده = بهرام، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات چشم ساکن بر رفتارهای خیرگی و پیش‌بینی ضربۀ پنالتی فوتبال در دروازه‌بان‌های خبره

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 35-51

علی پشابادی؛ علیرضا فارسی؛ عباس بهرام؛ افخم دانشفر