نویسنده = علی اصغری تویه، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. نقش دستورالعمل‌های توجهی بر تغییرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 361-378

معصومه علی اصغری تویه؛ مژگان معمارمقدم؛ میترا محمدی