دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-139 
8. تأثیر آسیب‌دیدگی بر نیمرخ حالات خلقی بازیکنان فوتبال تیم پرسپولیس تهران

صفحه 125-139

کریم بیگلر؛ امیرحسین براتی؛ داریوش سودی؛ فرشید طهماسبی


شماره‌های پیشین نشریه