دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1396 
2. پیش‌بینی پاسخ‌های فیزیولوژیک شمشیربازان نخبه براساس ابعاد کمال‌گرایی رقابتی

صفحه 181-197

اشکان علیزاده؛ محمد خبیری؛ محمد علی بشارت؛ عباسعلی گائینی


10. اثر هشت هفته تمرینات ادراکی - حرکتی بر حافظۀ کاری کودکان ناشنوا

صفحه 319-333

زهرا سوری؛ علی حیرانی؛ فروزان رفیعی؛ زهرا فلاحی