دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 467-602 
1. بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس نگرش دانش آموزان نسبت به تربیت بدنی (SATPES)

صفحه 467-483

میثم بیابانی؛ رسول حمایت طلب؛ فضل الله باقرزاده؛ الهه عرب عامری


4. تأثیر خطای بینایی بر یادگیری یک مهارت حرکتی پرتابی در کودکان

صفحه 519-536

محمد حسین زمانی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ علیرضا صابری کاخکی


شماره‌های پیشین نشریه