اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1478
تعداد پذیرش 242
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 683
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 228

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 371
تعداد مشاهده مقاله 602149
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 607855
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 566 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 54 روز
درصد پذیرش 16 %