اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1501
تعداد پذیرش 254
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 701
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 240

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 387
تعداد مشاهده مقاله 621412
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 617799
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 548 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 17 %