دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 415-547 
1. آیا شرکت در بوکس آماتور باعث اختلالات مزمن توجه می شود؟

صفحه 415-431

علی اکبر جابری مقدم؛ احمد فرخی؛ مصطفی خانی


3. تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر تعادل پویای مردان جوان

صفحه 453-462

حسن محمدزاده؛ محمد علی نظری؛ ماندانا حیدری


8. تأثیر شیوه‌های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی بر منابع استرس حاد و کورتیزول بزاقی کشتی‌گیران

صفحه 531-547

محمد حسین قهرمانی؛ محمد علی بشارت؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ علی اکبرنژاد


شماره‌های پیشین نشریه